همه چیز درباره طیور
بیماریها

ج- موجب تولید آنزیم هایی می شوند که به هضم جذب مواد خوراکی کمک می کنند، مانند سلولاز که توصط باکتری ها تولید و باعث هضم سلولز می گردد.
د- باعث حرکت آهسته لقمه غذا دز داخل دستگاه گوارش می گردند این امر موجب ایجاد فرصت مناسب برای هضم وجذب غذا می شود .
در دستگاه گوارش میکروب ها دارای فعالیت بیولوژیکی هستند،در صورت ورود دارو به دستگاه گوارش، باعث اختلال در توازن جمعیت باکتری ها می گردد،دارو به عنوان عامل کشنده،انواع باکتری ها را از بین می برد. به طور مثال باعث از بین بردن عوامل بیماری زا مانند سالمنونلا، ایکولای و کلستریدیم و از بین باکتری های مفید مانند باکتری های باکتری ها ی اسید لاکتیک، اسید بیفید و باکترو انتروکوکس می شوند.
2- آنتی بیوتکی ها منجر به تولید نژاد های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک ها، از انواع مختلفی از باکتری ها مانند سالمونلا، ایکولای و کامبیلو باکتر می شوند. باکتری های مقاوم برای تهدید جدی برای بشریت به حساب می آیند. سازمان بهداشت جهانی(
WHO ) در گزارشی آورده است که صد ها هزار نفر به علت اثر نکردن دارو ها به اسهال مبتلا می شوند و در بیمارستان ها می میرند.
3- استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک در تولیدات طیور باقی مانده و انسان ها را تهدید می کند، لذا در کشور های اروپایی از تخم مرغ های بیولوژیکی استفاده می کنند که این تخم مرغ ها از سالن های مرغداری های تهیه شده که هیچ آنتی بیوتیکی به آنها داده نشده وبا قیمت بالا به فروش می رسد.
4- آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیایی فقط برروی باکتری ها اثر می کنند وبر روی ویروس ها هیچ اثری ندارد.ویروس های ریبوزوم و میتوکندری ندارد ودر داخل سلول های بدن میزبان زندگی می کنند به همین دلیل از دسترس دارو ها دور می مانند و تکثیر آنها به راحتی صورت می گیرد، بدون آنکه دارو روی آنها
اثر بگذارد.
گلوبولین ها(پروتئین های ایمنی)جایگزین داروهای شیمیایی:
استفاده پیش ازحد آنتی بیوتیک ها عوارض زیادی دارد لذا دانشمندان در سراسر جهان برای جای گزین کردن آۀنتی بیوتیک ها یی که دارای دو صفت زیر باشند به تحقیق پرداختند:
1- آنتی بیوتیک جای گزین، باید بر روی باکتری های بیماری زا تاثیر زیادی داشته باشد وبه باکتری های مفید آسیب نرساند.بر روی ویروس ها تاثیر گذار باشند.
در سال 1992 تعدادی از دانشمندان پیشنهاد دادند که به جای آنتی بیوتیک ها از گلوبوبین ها برای درمان بیماری های انسان ودام استفاده گردد.گلوبولین ها پروتئین هایی هستند که توسط غدد لنفاوی گروه
B تولید می شوند که یکی از سلول های گلبول سفید خون هستند که در انسان، طیور ودام وجود دارد. به این پروتئین ها آنتی بادی هم گفته می شود. زمانی که غدد لنفاوی با جسم خارجی (باکتری،ویروس یا آنتی ژن های محدود ) برخورد می کنند، حدود2000 مولکول آنتی بادی در ثانیه تولید می شود.آنتی بادی ها به عنوان نگهبان و محافظ بر علیه ویروس های بیماری زا در سرم خون وجود دارند. به عنوان مثال مرغ هایی که با واکسن گامبورو یا واکسن نیو کاسل واکسینه می شوند آنتی بادی های آن بر علیه آن بیماری در سرم خون پیدامی شود ممچنین وقتی مرغ ها به بیماریهای باکتریانی مبتلا می شوند مانند سالمونلا،ایکولای و کلستریدیا بدن آنها بر علیه این بیماری ها و سموم آنها پروتئین خاص تولید می کنند که این پروتئین هابه خون منتقل می شود.در مرغ های تخم گذار مقداری از آنها به زرده تخم مرغ منتقل می شود تا برای جوجه های متولد شده ایمنی ایجاد نمایند.این ایمنیت به ایمنیت مادری اطلاق می شود. از خصوصیات این پروتئین ها این است که فقط بر روی باکتری های یا ویروس های بیماری زا اثر دارد که بر اثر برخورد با غدد لنفاوی آنتی بادی مخصوص تولید وبه عنوان محافظ بر علیه بیماری ها عمل می کند.
نحوه سنتز پروتئین های ایمنی(گلوبولین ها)به صورت صنعتی:
می توان از حیوانات متفاوت به عنوان کارخانه جات بیو لوژیکی برای ساخت پروتئین های ایمنی مانند مرغ،گاو،گوسفند،بز،و خرگوش استفاده نمود .
تزریق آنتی ژن
وقتی دارویی بر علیه سالمونلا ساخته می شود، مرحله اول کشتن باکتری های سالمونلا است، سپس آن را به حیوان مورد نظر تزریق می کنند که در بدن حیوان، آنتی بادی تولید می گردد،از بدن حیوان خون گیری کرده وآنتی بادی های آن را جدا می کنند، چنانچه این آنتی ژن به گائو های آبستن تزریق گردد،آنتی بادی های تولید شده به آغور منتقل می شود. پروتئین های ایمنی را از آن و حتی از شیر هم می توان جدا کرد به همین روش در صورت واکسینه کردن مرغان با باکتری یا ویروس ویا سموم تضعیف یافته،می توان آنتی بادی های تولید شدهدر تخم مرغ ها را جدا کرد. در این راستا طیور نسبتب به دام های بزرگ به چند دلیل زیر ارجحیت دارند.
1- به دلیل سهولت جدا کردن آنتی بادی ها از زرده ی تخم مرغ به آسانی می توان از مرغ ها استفاده نمود.
2- خون گیری از دام های بزرگ مشکل بوده و حاوی آنتی بادی ها ناچیز می باشد.
3- مقدار زیادی آنتی بادی ها را می توان از گله مرغ ها گرفت.
4-مرغ ها نسبت به دام های بزرگ به آنتی ژن ها حساس تر هستند و به راحتی تولید آنتی بادی می کنند.
5- با توجه به اینکه مرغان در طول دوره پرورش به واکسن های متعددی و بیماری های مختلف مبتلا می شوند که این امر باعث ایجاد آنتی بادی ها میشود . لذا پس ازکشتار احتمال می رود خون استحصالی دارای آنتی بادی ها (
Igs) متنوع باشد. در حال حاضر می توان از این آنتی بادی ها به عنوان دارو بر علیه بیماری ها استفاده نمود. مصرف این داروها هیچ عوارضی ندارد زیرا خود آنتی بادی ها به عنوان پروتئین خوراک در بدن طیور می باشند، استفاده از پروتئین های ایمنی به عنوان دارو:
استفاده از پروتئین های ایمنی جهت درمان بیماری های یک امر جدید نیست و در حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1- چنانچه عامل
RH در گروه خون پدر و مادر وجود دارد.پس از زایش اگر فرزندRH مثبت و مادر آنRH منفی باشد باید به بدن مادر پروتئین ها ی ایمنی بر RH مثبت،سه روز پس از زایش تزریق کند تا بچه دوم به بیماری تجزیه گلبول های قرمز مبتلا نشود.
2- مار گزیدگی و عقرب زدگی را میتوان باتزریق آنتی بادی ها بر علیه زهرشان درمان نمود.
3- در صورت زخم شدن و آلودگی به باکتری کزاز می توان باتزریق آنتی بادی ها بر علیه سم کزاز از بروز این بیماری جلو گیری نمود.
4- در زمینه پرورش مرغ جهت جلو گیری از بیماری کوکسید یوز به وسیله ی پروتئین های ایمنی اخذ شدهواز آغور گاو تازه زا که قبلا به آن ایمیر یا تزریق شده باشد، ایمنیت کامل پیدا می کند.
5- همچنین تحقیقات نشان داده که استفاده از این پروتئین های ایمنی جهت درمان بیماری هایی مانند سی اردی و برونشیت موثر بوده است .
6- در بوقلمون استفاده از پروتئین های ایمنی می تواند با موفقیت در درمان بیماری که توسط باکتری روده ایجاد می شود، صورت گیرد.
7- در انسان مشاهده شده است سالیانه حدود10-5 میلبون کودک به علت اسهال توسط باکتری روده و ویروس روتا از بین می رود.
در کشور هند آزمایشی صورت گرفت که بر اساس آن آنتی بادی ها برعلیه باکتری کولون با شیر خشک مخلوط شد و به کودکان داده شد که باعث جلوگیری از مرگ و میر کودکان گردید، در حال حاضر این آنتی بادی ها برای درمان ایدز موثر واقع شده است.
نکات مهم به منظور احداث کار خانجات جهت تولید پروتئین های ایمنی:
می تواند از خون کشتار گاه طیور به عنوان منبع آنتی بادی های ارزان استفاده نمود.پس از دادن آنتی ژن مورد نظر به مرغان تخمگذار، آنتی بادی های تولید شده به صورت دقیق و صحیح جدا گردد.
در نتیجه احتمال می رود در آینده نه چندان دور به جای دارو های گیاهی در دارو خانه ها، تخم مرغ های دارای آنتی بادی ها ارایه نمود.

[ چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ ] [ 12:12 ] [ دکتر مهدی خلیلی علی اباد ]
درباره وبلاگ
موضوعات وب
امکانات وب